İsrail İşgali Ortadoğu’da Var Olan Tarihsel Bir Düşman İhtiyacını Karşılıyor


Salman Masalha ||
 İsrail İşgali Ortadoğu’da Var Olan Tarihsel Bir Düşman İhtiyacını Karşılıyor

 Diğer olguların yanı sıra, Arap-İsrail çatışması İranlıların görkemli Pers dönemini yeniden canlandırma isteğini harekete geçiren bir manipülasyon aracı görevini görmektedir.